Bảng danh sách bán và cho thuê căn hộ chung cư times city Park hill Premium 3 đến 5 phòng ngủ diện tích từ 87.5m2 đến 212m2

Bài viết

Căn Góc Đập Thông Times City 206m2

D/Tích: 206m2
Bán: 11.5 tỷ
Thuê: 35tr đủ đồ

Times City Park Hill Premium 11 can goc 116m2

D/Tích: 116.6m2
Bán: 6.4 tỷ
Thuê: 19tr ko đồ – 23tr đủ đồ

Times City Đập Thông 5 Phòng Ngủ 212m2

D/Tích: 212m2
Bán: 14.5 tỷ full đồ
Thuê: 40tr đủ đồ

Căn góc 3 phòng ngủ 122m2 Park Hill Premium

D/Tích: 122m2
Bán: 6.8 tỷ
Thuê: 22tr đủ đồ