Times City 2 phòng ngủ sáng 83m2

D/Tích: 83m2
Bán: 3.3 – 3.4 tỷ
Thuê:13 – 14tr đủ đồ

Căn góc 3 phòng ngủ 122m2 Park Hill Premium

D/Tích: 122m2
Bán: 5.8-6.2 tỷ
Thuê: 22tr đủ đồ

Hoa hậu 2 phòng ngủ Times City

D/Tích: 94.3m2
Bán: 3.7-3.8 tỷ
Thuê: 12tr ko đồ – 15tr full đồ

Căn Góc Times City 97.5m2 thiết kế đẹp

D/Tích: 97.5m2
Bán: 3.8 tỷ
Thuê: 12.5tr ko đồ – 15tr full đồ