Căn Góc Đập Thông Times City 206m2

D/Tích: 206m2
Bán: 11.5 tỷ
Thuê: 35tr đủ đồ

Park Hill Premium 2 phòng ngủ 68m2

D/Tích: 68m2
Bán: 3.5 tỷ
Thuê: 14tr đủ đồ – 13tr ko đồ

Times City Park Hill Premium 11 can goc 116m2

D/Tích: 116.6m2
Bán: 6.4 tỷ
Thuê: 19tr ko đồ – 23tr đủ đồ

Times City Đập Thông 5 Phòng Ngủ 212m2

D/Tích: 212m2
Bán: 14.5 tỷ full đồ
Thuê: 40tr đủ đồ