2 Phòng Ngủ Rộng Nhất Park Premium

D/Tích: 78.6m2
Bán: 3.7 tỷ
Thuê: 14.5tr đủ đồ